AZ ÉV BOROS KÖNYVE 2014”

 

A pályázat célja

A címet a Magyar Bor Akadémia (továbbiakban MBA) évente egyszer, minden naptári évet követően ítéli oda az arra érdemes könyvnek, amely a legjobban szolgálta a magyar bor ügyét, elismerve ezzel együtt a könyvben megtestesülő kiadói, szerzői, esetleg fordítói, vagy illusztrátori teljesítményt.

A pályázás módja

Pályázni lehet – terjedelmétől függetlenül – minden, nyomdai úton készült, magyar nyelvű, a borral kapcsolatos szakmai, tudományos és ismeretterjesztő, valamint szépirodalmi kiadvánnyal, így különösen azokkal, amelyeknek tárgya a borászat és szőlészet, bor-ökonómia, bor-kultúratörténelem,bor-gasztronómia, bor-egészség-életmód.


Pályázni csak újdonsággal, azaz a meghirdetés évében (2014-ben) megjelent új művel vagy 4 évnél régebben megjelent mű átdolgozott kiadásával lehet. A javított kiadás nem számít új megjelenésnek.

Pályázatot szerző(k) vagy kiadó(k) nyújthat(nak) be az MBA-hoz „Az Év Boros Könyve” címen.

A pályázat benyújtásának feltétele 10 db tiszteletpéldány megküldése az MBA címére. A pályázat tartalmazza az MBA bizottsága által kialakított és a pályázati felhívással egyidejűleg közzétett nevezési lapot.


A pályázat benyújtásának rendje

A nevezési lap letölthető:
innen

A pályázat benyújtásának helye: Magyar Bor Akadémia, 1124 Budapest, Somorjai u. 21. I. emelet
Határideje: 2015. január 15.
A pályázatot postai úton, a Bíráló Bizottság részére kell eljuttatni a fenti címre. Fel kell tüntetni: „Az Év Boros Könyve” pályázat címet.

Az eredmény nyilvánosságra hozatala

Az MBA „Az Év Boros Könyve” cím odaítélésének eredményét, a nyertes könyv címét, szerzőjét (esetleg fordítóját vagy illusztrátorát), kiadóját megjelölve, az MBA honlapján teszi közzé. Az elismerő címet a kiadó és a szerző(k) közösen kapják. A cím átadására a nyerteseknek az MBA ünnepi alkalmat szervez. A kiadót az MBA feljogosítja a különleges cím viselésére.